Rietenbouw


Home     Contact     Leerlingen     Leerkrachten     Bibliotheek


 

Bram Nolf heeft zijn eigen methode om rieten te krabben speciaal voor leerlingen op papier gezet. Hieronder ziet u het resultaat.

Afdrukversie

 

NB. Hebt u ook een speciale methode? Mail ze naar de hobotheek!

 

Een eenvoudige krabmethode voor DKO-leerlingen of amateur-hobo´sten

Veel hobo-leerlingen en amateur-hobo´sten blijven wat rieten betreft afhankelijk van hun leraar. Deze krabmethode leert in 11 gestructureerde stappen een speelbaar riet te maken.

Vertrekpunt is een opgebonden riet van 74.5 mm. Houtjes zijn tegenwoordig makkelijk via het internet te bestellen. Doel is een afgewerkt riet van 73mm op A=441.

De techniek bestaat uit het maken van een aanzienlijke trap tussen tip en ziel in het beginstadium, om deze in de loop van het krabproces geleidelijk aan terug af te vlakken.

 

1. Twee streepjes op de zijkant van het riet, 6 mm van de bovenkant

 

2. Twee diagonale sneden met het mes (diep!), van streepje naar ander hoek

 

3. Tip krabben tot op de sneden

 

4. Riet openen (vlak plakje)

 

5. Tip zo dun mogelijk afwerken

 

6. Streepje op 12mm van de bovenkant

 

7. Glazuur wegnemen tot op streepje. Onderkant=platte "U"

 

8. Zonder nu nog aan het midden te raken (=de kern): zijbanen wegnemen met lange mesbewegingen, over de hele lengte van de spiegel

 

9. Minimum bovenaan afknippen

 

10. Riet bespelen

 

11a. te veel hout?

                1. tip nog meer afwerken indien mogelijk

                2. zijbanen nog verdunnen

 

11b. te veel spanning?

                1. riet inspelen (indien doenbaar)

                2. flanken verdunnen

 

11c. te laag vanaf fis":

                of: tip te lang: nog knippen

                of: riet te breed: vijlen en in de toekomst smallere vorm gebruiken (Rieger 2 of H÷rtnagel 127)

 

Wanneer het riet enigszins speelt, minstens een nacht laten rusten.

Riet dagelijks een beetje inspelen (10 minuten toonladders) en stap 11a en 11b dagelijks herhalen.