Tips voor de samenspelleerkracht


Home     Contact     Leerlingen     Leerkrachten     Bibliotheek


Deze rubriek is bedoeld voor leerkrachten samenspel. Wat zijn de moeilijkheden, specifiek voor hobo? Wat kunnen ze vragen en verwachten? Hier volgt een overzicht. Aanvullingen zijn steeds welkom (via mail)!